21 dec 2012 17:43

Ministerraad van 21 december 2012

De ministerraad vergaderde onder het voorzitterschap van eerste minister Elio Di Rupo in de Wetstraat 16.

Tijdens de persconferentie na de ministerraad verklaarde eerste minister Elio Di Rupo dat de regering in topvorm is. In een jaar tijd heeft de regering 63 ministerraden gehouden, 1246 dossiers behandeld en 174 wetsontwerpen goedgekeurd. Een van de belangrijkse beslissingen van de ministerraad van vandaag is de verhoging van de minimumgezinspensioenen voor zelfstandigen vanaf 1 april 2013. Minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle sprak over een historische stap vooruit waarmee het minimumpensioen voor het gezin van zelfstandigen eindelijk op hetzelfde niveau komt als dat van de werknemers.

Ook op het vlak van justitie heeft de regering een aantal belangrijke hervormingen doorgevoerd. Ondernemingen in moeilijkheden krijgen een betere bescherming tegen schuldeisers, zodat ze hun financiële situatie kunnen herstellen. De strijd tegen criminele vermogens wordt opgevoerd door de activa van veroordeelden sneller op te sporen en door de verjaringstermijn te verhogen tot 30 jaar. Ook komt er een strengere aanpak van nucleair terrorisme. De Belgische wetgeving wordt aangepast aan de internationale verdragen ter zake.

Minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette lichtte de beslissingen van het kernkabinet toe over de herstructurering van de NMBS groep. De ministerraad schaart zich achter de keuze om de NMBS groep te herschikken in twee eenheden. De NMBS zal de unieke referentie zijn voor de passagiers. Infrabel  staat in voor het onderhoud en beheer van de infrastructuur. Er zal ook slechts één werkgever zijn voor de 36 000 werknemers van de NMBS groep. Volgens minister Paul Magnette was het noodzakelijk om de verantwoordelijkheden van de eenheden van de NMBS groep te verduidelijken om de dienstverlening te verbeteren.

Maar de herstructurering is slechts één element in de hervorming van de NMBS. Ook het investeringsplan en het nieuwe vervoersplan, dat in de komende maanden wordt goedgekeurd, zal bijdragen tot een grotere efficiëntie. De herstructurering wordt in de loop van januari 2013 beëindigd.