21 dec 2012 17:43

Dossiers van de Regie der Gebouwen

De ministerraad keurt een aantal dossiers van de Regie der Gebouwen goed, die staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten voorstelde.

Het gaat om:

  • een overheidsopdracht voor de schoonmaak van gebouwen in de Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 in Brussel voor twee maanden met twee mogelijke verlengingen van een maand
  • de terbeschikkingstelling van de site Berkendael in Vorst als voorlopige school voor de Europese scholen, zolang de bestaande capaciteit niet volledig beschikbaar is en tot het einde van het schooljaar 2014-2015. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van België en van de Hoge Raad van de Europese Scholen wordt opgericht om bijkomende noden te evalueren.