20 dec 2012 17:44

Diverse bepalingen inzake arbeidsongevallen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en staatssecretaris belast met Beroepsrisico's Philippe Courard  een voorontwerp van wet goed met diverse bepalingen betreffende de arbeidsongevallen.

Het voorontwerp wijzigt de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen. Naast de formele en terminologische aanpassingen introduceert het voorontwerp:

  • de opheffing van het artikel over de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen
  • de termijn om de genezenverklaring te betwisten
  • de aanpassing van de bijdrage voor ambtshalve aansluiting
  • de harmonisering van de berekeningsmethode van het maximumbasisloon