19 dec 2012 10:26

Benoeming van de regeringscommissaris bij Fedesco

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed, op voorstel van minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling Steven Vanackere, dat de regeringscommissaris bij Fedesco benoemt.

De heer Remi Lepape wordt benoemd als regeringscommissaris bij Fedesco vanaf 1 januari 2013, als vervanging van de heer François Fontaine.

De naamloze vennootschap van publiek recht  Fedesco werd in 2005 opgericht als dochtermaatschappij van de Federale Investeringsmaatschappij. Ze heeft als doel projecten te onderzoeken en te realiseren die een economische en ecologische vooruitgang garanderen op het vlak van eco-efficiëntie.