21 dec 2012 12:06

Vaststelling van de responsabiliseringsbijdrage van de gewesten en de gemeenschappen voor 2012

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo het ontwerp van koninklijk besluit goed dat de responsabiliseringsbijdrage vastlegt die sommige werkgevers van de openbare sector voor 2012 moeten betalen.

De bijdrage bedraagt:

  • 7 104 687 euro voor de Vlaamse Gemeenschap 
  • 8 427 913 euro voor de Franse Gemeenschap
  • 108 347 euro voor de Duitstalige Gemeenschap
  • 518 918 euro voor het Waalse Gewest 
  • 75 528 euro voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
  • 5 439 euro voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  • 1 836 euro voor de Franse Gemeenschapscommissie 

De responsabiliseringsbijdrage werd in 1994 ingevoerd, als compensatie voor de stijgende pensioenkosten die het gevolg zijn van het loon- en aanwervingsbeleid dat de gemeenschappen en gewesten voor hun vastbenoemde personeelsleden voeren. 

Het ontwerp voert de bijzondere wet van 5 mei 2003 uit tot instelling van een nieuwe berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector.