21 dec 2012 16:14

Commissie voor boekhoudkundige normen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een vertegenwoordiger toevoegt aan de Commissie voor boekhoudkundige normen. Een tweede ontwerp van koninklijk besluit stelt de leden van de commissie aan.

De Commissie voor boekhoudkundige normen bestaat uit 16 leden die de beroepsorganisaties van de cijferberoepen vertgenwoordigen, de sociale partners op voorstel van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en vertegenwoordigers van de bevoegde ministers. De Nationale Bank van België zal eveneens een vertegenwoordiger kunnen benoemen.

De heer Jan Verhoeye wordt benoemd als voorzitter van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen voor een termijn van zes jaar. Worden voor een periode van zes jaar als lid benoemd:

 • op voorstel van de minister van Financiën: mevr. Daisy Vervenne en de heer Dominique Darte
 • op voorstel van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten: de heer Thierry Lhoest
 • op voorstel van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren: de heer Michel De Wolf
 • op voorstel van de Raad van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten: de heer Lodewijk Goubert
 • op voorstel van de Raad van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten: mevr. Maria Ploumen
 • op voorstel van de minister van Middenstand, gekozen op dubbele lijsten voorgesteld door de representatieve organisaties van de Middenstand: mevr. Christine Collet
 • op voorstel van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven: mevr. Laurence Pinte, de heer Olivier Henri, de heer José Vilain en mevr. Bergie Van den Bossche
 • op voorstel van de minister van Economie: de heer Ariel Gonzalez Ruiz en de heer Jan Verhoeye
 • op voorstel van de minister van Justitie: de heer Guy Giroulle
 • op voorstel van de minister van Budget: mevr. Veronique Tai
 • op voorstel van de minister van Middenstand: mevr. Catherine Dendauw
 • op voorstel van de Nationale Bank van Belgïe: de heer Michel Colinet