20 dec 2012 20:13

Coachingopdracht voor de vorming van de onderrichters in het Burundese leger

De ministerraad stemt in met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om zeven militairen in Burundi in te zetten om er de instructeurs van het Burundese leger te coachen.

De coachingopdracht sluit aan op het militair partnerschapsprogramma met Burundi en bestaat uit twee opleidingen:

  • een in het domein van Management van 7 januari tot 27 maart 2013 met vier militairen
  • een in het domein Operaties van 6 mei tot 30 juni 2013 met drie militairen

De zeven militiairen bekomen het statuut hulpvelening buiten het nationale grondgebied - KB 03, coëfficient 2