20 dec 2012 16:05

Instemming met de overeenkomst tussen België en de VS inzake de rechtspositie van een personeelscategorie van de strijdkrachten van de VS

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met de overeenkomst tussen België en de Verenigde Staten van Amerika inzake de rechtspositie van een personeelscategorie van de Strijdkrachten van de Verenigde Staten.

De VS-strijdkrachten werken met een nieuwe categorie burgerpersoneel: contractueel personeel of US contractors. Deze US contractors voeren ondersteunende functies uit voor de Amerikaanse krijgsmacht die voorheen werden uitgevoerd door militair personeel of burgerpersoneel verbonden aan de strijdkrachten. Ze worden niet direct gerekruteerd door de Amerikaanse strijdkrachten, maar indirect wegens rekruteringsmoeilijkheden. Ze worden rechtstreeks of onrechtstreeks bezoldigd door fondsen van de VS-regering en worden uitsluitend gebruikt voor de VS-strijdkrachten. De ondersteunende functies situeren zich doorgaans in de sectoren van de gezondheidszorg, de welfare en de opleiding der strijdkrachten en hun familieleden, maar ook in zeer gespecialiseerde sectoren zoals technische expertise en analyse.

De overeenkomst strekt ertoe de US contractors gelijk te stellen met de leden van het burgerpersoneel verbonden aan de strijdkrachten in de zin van art.I, §1,b, van de Conventie tussen de lidstaten van het Noord-Atlantisch verdrag over het statuut van hun strijdkrachten, ondertekend in Londen op 19 juni 1951.

Brussel, 13 juli 2012.