20 dec 2012 20:02

Omzetting in Belgisch recht van het internationaal verdrag betreffende de bestrijding van daden van nucleair terrorisme

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende overeenstemming met het internationaal verdrag betreffende de bestrijding van daden van nucleair terrorisme. Het voorontwerp van wet brengt de Belgische wetgeving in overeenstemming met het Internationaal verdrag en met het verdrag inzake externe beveiliging van kernmateriaal van 8 juli 2005.

Het voorontwerp wijzigt de bepalingen van het Strafrecht op het vlak van de fysieke bescherming tegen kernmateriaal. Daarnaast zijn terreurdaden en dreigingen strafbaar. Het gebruik van radioactief materiaal of instrumenten met de bedoeling schade toe te brengen aan het milieu en handelingen tegen nucleaire installaties worden eveneens strafbaar. Het voorontwerp neemt nieuwe definities op in het strafwetboek en maakt ook de sabotage van kernmateriaal, kerninstallaties en het binnendringen van installaties strafbaar.

voorontwerp van wet houdende overeenstemming met het Internationaal Verdrag betreffende de bestrijding van daden van nucleair terrorisme, opengesteld voor ondertekening te New York, op 14 september 2005 en met de wijziging van het Verdrag inzake externe beveiliging van kernmateriaal, ondertekend te Wenen, op 8 juli 2005