20 dec 2012 19:49

Verhoging van het minimumpensioen van zelfstandigen

De ministerraad trekt op voorstel van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle de minimumpensioenen van zelfstandigen op. De maatregel kadert in het regeerakkoord dat de gelijkstelling van minimumpensioenen van zelfstandigen en loontrekkenden voortzet.

Het minimumbedrag van het rustpensioen als gezin voor zelfstandigen wordt verhoogd van 12 398,39 euro naar 12 608,39 euro (spilindex 103,14). Het bedrag is aldus gelijk aan dat van de loontrekkenden.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 131bis, § 1 septies, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen