20 dec 2012 19:45

Financiering 2012 van het Fonds voor medische ongevallen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx dat de bedragen vastlegt dat het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering bestemt voor de financiering van het Fonds voor medische ongevallen in 2012.

Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemt 12 507 817 euro voor het Fonds voor medische ongevallen in 2012. Het bedrag werd goedgekeurd door de raad van bestuur van het Fonds voor medische ongevallen en bestaat uit uitgaven voor opdrachten, personeels-, werkings- en informaticakosten.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het Fonds voor de medische ongevallen in 2012