20 dec 2012 19:21

Omzendbrief over de personeelsplannen van de overheidsdiensten

De ministerraad keurt twee ontwerpen van omzendbrief goed over de personeelsplannen van het federaal openbaar ambt.

De eerste omzendbrief Informatie inzake de personeelsenveloppes 2013 en 2014 en de personeelsplannen 2013 legt de nieuwe vastleggingslimieten 2013 vast in functie van de beslissingen die de regering tijdens de begrotingsopmaak voor 2013 nam en geeft een prefiguratie van de enveloppes voor 2014. De evaluatie van de personeelsplannen 2013 voor de enveloppes zal gebeuren op basis van deze bedragen. 

De tweede omzendbrief Informatie over de methodologie voor de opmaak en opvolging van de uitvoering van een personeelsplan op basis van de personeelsenveloppe past de methodologie aan, zodat de overheidsdiensten op een snelle en betrouwbare manier hun personeelsplannen kunnen opmaken die voldoen aan de strikte richtlijnen van de eerste omzendbrief.