21 dec 2012 11:52

Lijst van leden voor de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De ministerraad keurt een lijst goed met vaste en plaatsvervangende leden voor de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die minister van Justitie Annemie Turtelboom voorlegde.

De leden van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden benoemd voor zes jaar uit een lijst voorgesteld door de ministerraad met telkens twee kandidaten per mandaat. De commissie die sinds eind 2010 lopende zaken afhandelt, heeft een oproep tot kandidaten in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De Commissie bestaat uit acht effectieve leden onder wie ten minste een magistraat, die het voorzitterschap waarneemt, en acht plaatsvervangende leden.