21 dec 2012 17:43

Versterking van de zichtbaarheid van de federale diensten

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van eerste minister Elio Di Rupo om de zichtbaarheid van de federale diensten te versterken door het logo .be met de vermelding 'de federale overheid' te gebruiken voor al de federale diensten.

De ontwikkeling van een federaal merk startte in 2003 met de invoering van het logo .be. Er bestaan echter honderden federale logo's, waardoor de herkenbaarheid van het federale communicatiebeleid ten opzichte van de burgers beperkt is.

De huidige staatshervorming biedt een gelegenheid bij uitstek om de zichtbaarheid van de federale diensten te versterken. De ministerraad beslist om het  gebruik van het logo .be stapsgewijs in te voeren voor alle federale diensten. Het .be logo kan naast het eigen logo van de federale overheidsdienst worden gebruikt.

Het logo .be wordt moderner en krijgt een nieuw grafisch handvest. Een werkgroep onder leiding van de algemene directie Externe Communicatie van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister zal de nodige initiatieven nemen om de federale zichtbaarheid te versterken en toezien op de correcte toepassing van het handvest. Het nieuwe logo .be van de federale diensten zal in de loop van 2013 worden ingevoerd.