21 dec 2012 12:13

Toelage voor veiligheids- en samenlevingscontract in gemeenten

De ministerraad keurt een koninklijk besluit goed dat een toelage toekent voor een veiligheids- en samenlevingscontract aan gemeenten die vroeger een veiligheids- en samenlevingscontract met een luik 'politie' hadden in het kader van de implementatie van een lokaal beleid voor veiligheid en preventie voor 2012.

De ministerraad kent de gemeenten die een veiligheids- en samenlevingscontract hebben, een toelage toe die ze kunnen gebruiken voor:

  • de bijdrage aan de werking van de politiezones
  • de bestrijding van de criminaliteit, de overlast en het onveiligheidsgevoel
  • de brandveiligheid en CO-vergiftiging

Daarnaast kadert de toelage in een reglementair kader dat specifieke aanwendingsvoorwaarden oplegt.