21 dec 2012 12:13

Voortzetting van de subsidie aan drie OCMW's voor trajectbegeleiding van regulariseerde asielaanvragers

De ministerraad beslist op voorstel van minister belast met Grote Steden Paul Magnette de subsidie aan de OCMW's van Brussel, Antwerpen en Luik voor trajectbegeleiding van geregulariseerde asielaanvragers voort te zetten. De subsidie wordt toegekend aan de steden waar zich de meeste geregulariseerde asielzoekers aandienen en waar de nood aan bijkomende ondersteuning het grootst is.

De subsidie wordt gelijk verdeeld onder de OCMW's van Luik, Antwerpen en Brussel. Het OCMW van Brussel deelt de bijkomende subsidie met de gemeenten Sint-Joost-ten Node, Schaarbeek en Molenbeek waarmee het een overeenkomst heeft.

De subsidie dient voor steun bij de eerstelijnshulp, de socio-professionele inschakeling en de arbeidsbegeleiding van gereguleerde asielzoekers.