21 dec 2012 15:35

Financiële steun voor een betere crisisopvang in de kinder- en jeugdpsychiatrie

De dringende psychiatrische interventie voor minderjarigen in een crisissituatie vergt veel tijd. Kinder- en jeugdpsychiaters deden nieuwe voorstellen, waarover in 2011 en 2012 werd overlegd, met de bedoeling hun specifieke verrichtingen billijk te vergoeden.

Op basis van die voorstellen, die rechtstreeks op de praktijk op het terrein zijn geënt, heeft de minister beslist om 4 nieuwe verrichtingen in te stellen om:

de erelonen van de kinder- en jeugdpsychiaters in de spoeddiensten buiten de gewone uren te verhogen

Er komt een specifieke vergoeding voor de verrichtingen door kinder- en jeugdpsychiaters die door een behandelende arts op een zaterdag, zondag, feestdag of na 21 uur dringend zijn opgeroepen. Die interventie moet niet noodzakelijk plaatsvinden op de dag van de opname, en omvat het opstellen van een dossier en een verslag. Het gaat om jaarlijks ongeveer 1.120 verrichtingen van 120 minuten.

het overleg tussen de kinder- en jeugdpsychiaters en de psycholoog of orthopedagoog bevorderen om een optimale follow-up van het behandelingsplan te verzekeren
Na een grondige psychiatrische evaluatie of na een opname in de dienst psychiatrie stelt de kinder- en jeugdpsychiater een behandelingsplan op. In dat plan schrijft hij de interventie van een psycholoog of van een orthopedagoog voor. Het plan wordt daarna geregeld aangepast, afhankelijk van de evolutie van de jonge patiënt.
De aanpassing van dat behandelingsplan gebeurt tijdens een overleg tussen de kinder- en jeugdpsychiater en de psycholoog of orthopedagoog. Het is de bedoeling om die specifieke verrichting, die van zeer groot belang is om de behandeling aan de evolutie van de patiënt aan te passen, te vergoeden.

de informatiestroom tussen de kinder- en jeugdpsychiater, de ouders van de jonge patiënt en de niet-psychiatrische dient waar hij is opgenomen te verbeteren
De kinder- en jeugdpsychiater die wordt opgeroepen voor een patiënt die in een niet-psychiatrische dienst is opgenomen voert een zogenoemde liaisonconsultatie uit, waarvoor al een vergoeding bestaat.
Maar die consultatie gaat vaak gepaard met een bemiddelingsgesprek met de ouders. Daarna communiceert men in het kader van een multidisciplinair overleg de uitkomst van de liaisonconsultatie en van het bemiddelingsgesprek aan het ziekenhuisteam van de niet-psychiatrische dienst waar de jonge patiënt is opgenomen. Het bemiddelingsgesprek en het multidisciplinair overleg zullen voortaan een specifieke vergoeding opleveren. Het gaat om jaarlijks ongeveer 1.081 verrichtingen voor elke verrichting. Anderzijds wordt de leeftijdsgrens voor de toegang tot de kinder- en jeugdpsychiatrische verrichtingen voor liaisononderzoeken van 16 tot 18 jaar opgetrokken.


Voor al die maatregelen, die op 1 januari 2013 in werking treden, werd een budget van 1,5 miljoen euro uitgetrokken. De verzekering zal de dringende psychiatrische interventie, het bemiddelingsgesprek en het multidisciplinair overleg volledig ten laste nemen (geen persoonlijk aandeel).