21 dec 2006 16:00

Baggervaartsector

Vrijstelling van betaling van sommige werkgeversbijdragen in de sector van de baggervaart

Vrijstelling van betaling van sommige werkgeversbijdragen in de sector van de baggervaart

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de uitvoering van de Europese richtsnoeren voor de staatssteun aan het zeevervoer in de sector van de baggervaart. Het voorstel werd ingediend door minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte en minister van Werk Peter Van Velthoven. Het ontwerp kent de werkgevers van de baggervaartsector voor de communautaire zeelieden die onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid, een vrijstelling van betaling toe van sommige bijdragen van sociale zekerheid. Die werkgevers moeten de werknemersbijdragen voor het gedeelte van het loon van de communautaire zeelieden dat de loongrens overschrijdt, die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het pensioen, niet doorstorten aan de RSZ. Om van die twee maatregelen te genieten moet het arbeidsvolume van 2003 minstens worden behouden.