21 dec 2006 16:00

Ministerraad van 21 december 2006

De ministerraad vergaderde op donderdag 21 december 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Guy Verhofstadt.

De ministerraad vergaderde op donderdag 21 december 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Guy Verhofstadt.

Vandaag behandelde de ministerraad meer dan 90 punten. Maar vóór eerste minister Guy Verhofstadt de belangrijkste ervan toelichtte, stelde hij het ontwerp van interprofessioneel akkoord voor 2007-2008 voor. Hij voegde eraan toe dat hij zeer tevreden was met het akkoord dat de sociale partners en de regering vandaag hadden bereikt. Daarna gaf hij een overzicht van de beslissingen van de ministerraad. Het gaat om de verhoging vanaf 1 april 2007 van de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegenarbeid van 5,63% naar 10,7%. De premies en subsidies die gewesten toekennen om onderzoek en ontwikkeling te ondersteunen zijn voortaan volledig vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Ook investeringen om de eigen woning tegen brand en diefstal te beveiligen kunnen voor 50% in aanmerking komen voor een vrijstelling van belasting. Een andere belangrijke beslissing betreft de aankoop van 95 treinstellen voor het gewestelijk expresnet rond Brussel (Gen), dat nu werkelijk van start gaat. Dat geldt ook voor de Raad voor vreemdelingenbetwistingen, nu de ministerraad beslist heeft de raad personeel en infrastructuur toe te kennen. De ministerraad benoemde ook twee leden van de raad van bestuur van Belgacom: mevrouw Michèle Sioen en mevrouw Mimi Lamote. Op het vlak van justitie zijn het voortaan de strafuitvoeringsrechtbanken die de internering van personen met een geestesstoornis uitvoeren. En ten slotte heeft de ministerraad de pensioenbonus van 2 euro per dag nu officieel goedgekeurd.