21 dec 2006 16:00

Planning van het medisch aanbod

Studenten geneeskunde van EU lidstaten die geen volledig opleidingsprogramma aanbieden

Studenten geneeskunde van EU lidstaten die geen volledig opleidingsprogramma aanbieden

Luxemburg biedt maar één eerste jaar geneeskunde aan in de Université du Luxembourg. De Franse gemeenschap van België neemt hier jaarlijks 15 studenten van op die de studie verder zetten. Ze krijgen een attest dat toegang verleent tot de tweede cyclus. Om te voorkomen dat ze nadien opleidingsplaatsen voor algemeen geneeskundige of geneesheer specialist in de contingentering voor de Franse gemeenschap innemen, wordt de regeling aangepast. De mandaten voor kandidaten uit EU lidstaten die geen volledig opleidingsprogramma aanbieden, worden buiten de contingentering gerekend. De federale planningscommissie gaf een positief advies over het voorstel. Het werd goedgekeurd door het overlegcomité van 4 oktober 2006.