21 dec 2006 16:00

Witloofteelt

Tijdelijke afwijking van het aantal dagen van tewerkstelling als gelegenheidsarbeider in de sector van de witloofteelt

Tijdelijke afwijking van het aantal dagen van tewerkstelling als gelegenheidsarbeider in de sector van de witloofteelt

Minister van Sociale Zaken Rudy Demotte legde aan de ministerraad een voorstel van de sociale partners van het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf voor over de gelegenheidsarbeid in de sector van de witloofteelt. De ministerraad keurde het voorstel goed. Voor de periode van 1 januari 2007 tot 30 juni 2008 wordt een tijdelijke afwijking toegekend van het aantal dagen van tewerkstelling als gelegenheidsarbeider in de sector van de witloofteelt. Dit aantal wordt van 65 op 100 dagen gebracht. Deze hogere quota zijn enkel van toepassing voor werkgevers waarvan 3/4 van het zakencijfer van het voorgaande kalenderjaar wordt bereikt door de witloofteelt. De extra quota aan dagen kunnen enkel worden aangewend voor tewerkstelling in de witloofteelt. In april 2008 zullen de sociale partners een grondige evaluatie uitvoeren van de gevolgen voor het systeem van de reguliere tewerkstelling en van de impact op het sociaal statuut van de werknemers.