21 dec 2006 16:00

Vrijwillige activiteit tijdens arbeidsongeschiktheid zelfstandigen

Uitoefening van vrijwillige activiteit tijdens arbeidsongeschiktheid zelfstandige

Uitoefening van vrijwillige activiteit tijdens arbeidsongeschiktheid zelfstandige

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte en Minister van Middenstand Sabine Laruelle stelden een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de reglementering van de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen wijzigt. (Kb, 20 juli 1971) Het voorstel past de reglementering van de arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen aan de wet op de vrijwilligers aan. (Wet van 3 juli 2005) Die laatste bepaalt dat vrijwillgerswerk niet wordt beschouwd als een beroepsbezigheid. Dus wanneer een zelfstandige een uitkering voor arbeidsongeschiktheid krijgt en hij een vrijwillige activiteit uitoefent, stelt dat geen einde aan zijn arbeidsongeschiktheid.