21 dec 2006 16:00

Operatie EUJUST LEX

Financiering van de gezamenlijke cursus voor Irakese magistraten en politieofficieren

Financiering van de gezamenlijke cursus voor Irakese magistraten en politieofficieren

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht rond de financiering van de gezamenlijke cursus, in samenwerking met de Beneluxpartners, voor Irakese magistraten en politieofficieren in het kader van de EU-operatie EUJUST LEX. De Europese Unie wil met de EUJUST LEX-operatie inspelen op de dringende nood aan een Irakees juridisch strafsysteem door een vorming aan te bieden aan ambtenaren van hoger en middenkader, om zo de managementcapaciteiten in de politiediensten en het juridisch apparaat te versterken. De operatie wil ook de procedures en competenties met betrekking tot gerechtelijke onderzoeken bevorderen, waarbij wordt rekening gehouden met de rechtsstaat en de mensenrechten. De EU biedt het kader voor deze vormingen maar het zijn de individuele lidstaten die de opleidingen organiseren. In 2006 werd met de Beneluxpartners een gezamenlijke cursus georganiseerd: 25 magistraten, politieofficieren en penitentiair personeel waren aanwezig in Den Haag. De organisatiekosten voor de Belgische participatie aan de gezamenlijke Beneluxcursus, te weten 100.000 euro, zijn ten laste van Buitenlandse Zaken. Dit bedrag zal worden gefinancierd op basisallocatie 53.11.35.07.49, via een herori├źntering van de bijdragen van het budget vrijwillige bijdragen aan de VN naar het budget Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid.