21 dec 2006 16:00

Interdepartementale commissie duurzame ontwikkeling

Organisatie en werking van de interdepartementale Commissie duurzame ontwikkeling vastgelegd

Organisatie en werking van de interdepartementale Commissie duurzame ontwikkeling vastgelegd

De ministerraad keurde de nieuwe regels van de organisatie en de werking van de Interdepartementale Commissie duurzame ontwikkeling goed. Staatssecretaris voor Duurzame ontwikkeling Els Van Weert stelde het ontwerp van koninklijk besluit voor. De Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling organiseert permanent overleg tussen de verschillende openbare diensten over het federale beleid voor duurzame ontwikkeling. Bovendien heeft de commissie de opdracht om het vierjaarlijks plan duurzame ontwikkeling voor te bereiden en een brede raadpleging te organiseren voor ze het ontwerp aan de regering voorlegt. Op de website www.icdo.be vindt u publicaties en informatie over de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling.