21 dec 2006 16:00

Tweetalige adjuncten in overheidsdiensten

Overgangsmaatregel aanwijzing van tweetalige adjuncten verlengd

Overgangsmaatregel aanwijzing van tweetalige adjuncten verlengd

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont heeft voorgesteld over de aanwijzing van tweetalig adjuncten in de centrale diensten van de overheidsdiensten. Hij stelt voor om de overgangsmaatregel die het koninklijk besluit van 16 mei 2003 voorziet tot 15 september 2007 te verlengen. Dankzij de overgangsmaatregel kan men de afdelingen aanwijzen die de eenheid van rechtspraak verzekeren en aan de eentalige chefs van de afdelingen een tweetalig adjunct van de andere taalrol toevoegen die in het bezit is van een getuigschrift van talenkennis.