21 dec 2006 16:00

Toegankelijkheid van openbare gebouwen voor personen met een handicap

Meerjarenplan om alle federale openbare gebouwen toegankelijk te maken voor personen met een handicap

Meerjarenplan om alle federale openbare gebouwen toegankelijk te maken voor personen met een handicap

De ministerraad nam kennis van het meerjarenplan dat minister van Financiën Didier Reynders voorstelde om alle federale openbare gebouwen toegankelijk te maken voor personen met een handicap. Dit meerjarenplan 2007-2009 plant de werkzaamheden die nodig zijn om de toegankelijkheid van de federale openbare gebouwen te verbeteren. Op basis van een inventaris van de gebouwen van de federale staat en van de werkzaamheden die nodig zijn, zal de Regie de werkzaamheden rangschikken naargelang de prioriteit in functie van bijvoorbeeld de bezoeken aan het gebouw of het type dienstverlening. Vanaf 2007 zal men de middelen die nodig zijn voor de uitvoering van dit plan uittrekken. Na afloop van de toegankelijkheidswerken krijgen de gebouwen een blauw logo met de afbeelding van een rolstoelgebruiker. Zo weten de gebruikers dat het gebouw beantwoordt aan de geldende reglementering.