21 dec 2006 16:00

Hoge Raad voor vrijwilligers

Wijziging van de Hoge Raad voor vrijwilligers

Wijziging van de Hoge Raad voor vrijwilligers

De ministerraad keurde twee ontwerpen van koninklijk besluit goed en een ontwerp van ministerieel besluit. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte stelde ze voor. Het eerste besluit betreft de benoeming en het ontslag van de effectieve en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor vrijwilligers. Het keurt ook het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor vrijwilligers goed. Het tweede wijzigt het koninklijk besluit dat de Hoge Raad voor vrijwilligers opricht (Kb 2 oktober 2002) en het kb dat de leden van de Hoge Raad benoemt (Kb 12 maart 2003). De Raad telt voortaan 25 effectieve leden. Het ministerieel besluit behandelt de benoeming van adjunct secretarissen, het presentiegeld en de terugbetaling van verplaatsingskosten.