21 dec 2006 16:00

Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Benoeming van de adjunct-administrateur-generaal van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Benoeming van de adjunct-administrateur-generaal van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte stelde een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering regelt. Mevrouw Christine Miclotte wordt benoemd als adjunct-administrateur-generaal. Ze legde met succes de proeven bij SELOR af en beantwoordt aan de voorwaarden.