21 dec 2006 16:00

Transparantierichtlijn

Harmonisering van de verplichting tot transparantie voor de informatie over de instellingen die effecten uitgeven

Harmonisering van de verplichting tot transparantie voor de informatie over de instellingen die effecten uitgeven

De ministerraad keurde twee voorontwerpen van wet goed over de transparantierichtlijn die op 20 januari 2007 in Belgisch recht wordt omgezet. (2004/109/EG) Minister van Financiën Didier Reynders legde de voorontwerpen aan de ministerraad voor. De transparantierichtlijn werkt richtlijn 2001/34/EG bij, die de toelating van effecten regelt tot de officiële notering op een effectenbeurs en de informatie die over die effecten moet worden gepubliceerd. De transparantierichtlijn legt de transparantievereisten vast voor de informatie over de uitgevende instellingen die effecten op de gereglementeerde markt mogen verhandelen. Het eerste voorontwerp heeft drie thema's: - de verplichtingen van de houders van belangrijke deelnemingen in emittenten - de verplichtingen van de emittenten op het vlak van de periodieke en doorlopende informatie - de aanpassing van de onderzoeksbevoegdheden van de Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen. Het tweede voorontwerp vult het eerste aan.