21 dec 2006 16:00

Rijksdienst voor pensioenen

Benoeming van de adjunct-administrateur-generaal van de Rijksdienst voor pensioenen

Benoeming van de adjunct-administrateur-generaal van de Rijksdienst voor pensioenen

Minister van Pensioenen Bruno Tobback stelde een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij Rijksdienst voor pensioenen regelt. De heer Marc De Block wordt benoemd als adjunct-administrateur-generaal.