21 dec 2006 16:00

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Federaal actieplan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Federaal actieplan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Els Van Weert stelde het actieplan maatschappelijk verantwoord ondernemen aan de ministerraad voor. Het plan bevat de acties op het vlak van de federale bevoegheden die het maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren. De ministers zullen nagaan hoe ze de acties voor hun bevoegdheden kunnen uitvoeren. Het actieplan maakt deel uit van het federaal plan duurzame ontwikkeling 2004-2008. Het stimuleert het maatschappelijk verantwoord ondernemen en ethisch beleggen en investeren in België. Het is een proces waarbij ondernemingen vrijwillig streven naar verbetering op bedrijfs- en maatschappelijk vlak door economische, sociale en milieuoverwegingen op coherente en geïntegreerde wijze in de bedrijfsvoering op te nemen. Van dat proces maakt ook het overleg met stakeholders of belanghebbenden van de onderneming deel uit.