21 dec 2006 16:00

Startbaanovereenkomsten

Financiering van de startbaanovereenkomsten

Financiering van de startbaanovereenkomsten

De ministerraad keurde drie ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot de financiering van de startbaanovereenkomsten. Het voorstel werd ingediend door minister van Sociale Zaken Rudy Demotte en Minister van Werk Peter Vanvelthoven. Twee ontwerpen bepalen voor 2005 en 2006 de bedragen van de specifieke vergoedingen die aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) worden toegekend voor de financiering van de startbaanovereenkomsten. Het derde ontwerp bepaalt voor 2006 de aanpassing van het bedrag van de alternatieve financiering in functie van de financiering van de startbaanovereenkomsten. Tijdens het begrotingsconclaaf van 6 oktober 2002 werd beslist om vanaf 2003 het grootste deel van de middelen bestemd voor de financiering van de startbaanovereenkomsten, die deel uitmaken van de globale projecten in de openbare sector, in te schrijven in de begroting van de sociale zekerheid en het beheer over te laten aan de RVA. Een klein deel bleef ingeschreven in de Algemene Uitgavenbegroting. De financiering van de RVA voor deze taak verloopt als volgt: - een verhoging van de alternatieve financiering BTW waarvan het bedrag volledig wordt voorbehouden aan de RVA; - een storting op de beschikbare middelen van het globaal beheer van de RVA die overeenstemt met de bijzondere vergoeding.