21 dec 2006 16:00

Veiligheid van verkeerstunnels

Minimum vereisten voor de veilgiheid van tunnels op het Europese wegennet

Minimum vereisten voor de veilgiheid van tunnels op het Europese wegennet

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed rond de minimum vereisten voor de veiligheid van tunnels op het Europese wegennet vastlegt. Het gaat om een voorstel van minister van Mobiliteit Renaat Landuyt. Het voorontwerp zet Europese richtlijn 2004/54/EG van 29 april 2004 in Belgisch recht om. Het behandelt materies die tot de bevoegdheid van de federale Staat en de Gewesten behoren. De richtlijn stelt een minimum veiligheidsniveau in voor de weggebruikers in de tunnels van het Europese wegennet met de bedoeling om kritische incidenten te voorkomen die de mensen, het milieu en de infrastructuur van de tunnels in gevaar kunnen brengen en om de weggebruikers te beschermen tegen ongevallen. De richtlijn legt de lidstaten de verplichting op om bepaalde maatregelen te nemen: zo moeten ze één of meerdere administratieve overheden aanwijzen, die verantwoordelijk zijn voor de veiligheidsaspecten van de tunnels, tunnelbeheerders en veiligheidsagenten aanstellen en periodieke controles en risicoanalyses uitvoeren. De richtlijn is enkel van toepassing op tunnels van meer dan 500 meter.