21 dec 2006 16:00

Zelfstandigen en werkonbekwaamheid

Herinschakeling van de werkonbekwame zelfstandige werknemer op de arbeidsmarkt

Herinschakeling van de werkonbekwame zelfstandige werknemer op de arbeidsmarkt

Minister van Middenstand Sabine Laruelle en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte stelden voor om de reglementering van de uitkeringsverzekering en de moederschapsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten te wijzigen met de bedoeling om een werkloosheidsval uit de weg te ruimen. De zelfstandige die zijn onderneming niet heeft stopgezet, mag een toegelaten activiteit uitoefenen zonder beperking in tijd. Daarvoor moet hij voldoen aan de voorwaarden van ongeschiktheid voor het laatst uitgeoefende beroep en voor iedere beroepsactiviteit die men hem kan voorstellen. Door de langere gedeeltelijke hervatting in te voeren, kunnen personen gedeeltelijk het werk hervatten. Een andere maatregel wil de volledige herinschakeling van een zelfstandige werknemer verbeteren die werkonbekwaam is. Hij kon een andere activiteit dan die die hij als zelfstandige uitoefende geleidelijk hervatten gedurende een periode van ten hoogste zes maanden. Die periode wordt nu verlengd tot twee maal zes maanden. Zo kan hij zich makkelijker geleidelijk op een andere beroepsactiviteit richten, wat zijn heroriëntering op de arbeidsmarkt bevordert.