21 dec 2006 16:00

Nationale loterij

Vastlegging van de monopolierente die de Nationale Loterij aan de staat moet betalen voor 2006

Vastlegging van de monopolierente die de Nationale Loterij aan de staat moet betalen voor 2006

De monopolierente die de Nationale Loterij aan de staat moet betalen bedraagt 86.763.000 euro voor 2006. Die beslissing staat in een ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten die de Nationale Loterij verchuldigd is aan de staatsbegroting voor het jaar 2006. Minister van Begroting Freya Van den Bossche en Staatssecretaris voor overheidsbedrijven Bruno Tuybens legden het aan de ministerraad voor.