21 dec 2006 16:00

Raad voor vreemdelingenbetwistingen

Aanstelling van de eerste voorzitter, de voorzitter en de hoofdgriffier bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen

Aanstelling van de eerste voorzitter, de voorzitter en de hoofdgriffier bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen

De ministerraad besliste op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael de heer Geert Debersaques als eerste voorzitter van de Raad voor vreemdelingenbetwistingen aan te stellen. Hij stelde de heer Serge Bodart aan als voorzitter en mevrouw Carine De Cooman als hoofdgriffier bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen. De hoofdgriffier is aangesteld voor drie jaar, de eerste voorzitter en voorzitter voor vijf jaar. De Raad voor vreemdelingenbetwistingen is een administratief rechtscollege dat bevoegd is om kennis te nemen van de beroepen ingesteld tegen individuele beslissingen naar aanleiding van de wetten die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging, en de verwijdering van vreemdelingen regelen.