21 dec 2006 16:00

Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling

Ontslag en benoeming van leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling

Ontslag en benoeming van leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over het ontslag en de benoeming van leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling. Dit ontwerp is een voorstel van Minister van Begroting en Consumentenzaken Freya Van den Bossche en van Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie Els Van Weert. Aan de volgende leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling wordt eervol ontslag verleend: - de heer Danny Venus als vertegenwoordiger van de Minister van Begroting en Consumentenzaken; - de heer Johan Theetaert als vertegenwoordiger van de Minister van Landsverdediging; - de heer Patrick Lamot als vertegenwoordiger van de Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid; - de heer Thibaut Michot als vertegenwoordiger van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking; - mevrouw Els Bruggeman als vertegenwoordigster van de Minister van Mobiliteit; - de heer Peter Loncke als vertegenwoordiger van de Minister van Leefmilieu en Pensioenen; - de heer Stefan Thijs als vertegenwoordiger van de Staatssecretaris voor Europese Zaken. Worden benoemd tot leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling: - de heer Kevin De Coninck als vertegenwoordiger van de Minister van Begroting en Consumentenzaken; - mevrouw Martine Van Liefferinge als vertegenwoordigster van de Minister van Landsverdediging; - de heer Nicolas Van Ackere als vertegenwoordiger van de Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid; - mevrouw Sylvie Kedzierski als vertegenwoordigster van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking; - mevrouw Cathy Plasman als vertegenwoordigster van de Minister van Mobiliteit; - mevrouw Marileen Vandenberghe als vertegenwoordigster van de Minister van Leefmilieu en Pensioenen; - de heer Frank Duhamel als vertegenwoordiger van de Staatssecretaris voor Europese Zaken.