21 dec 2006 16:00

Verdrag van Luxemburg

Instemming met het verdrag van Luxemburg over de toetreding van tien nieuwe lidstaten van de Europese Unie

Instemming met het verdrag van Luxemburg over de toetreding van tien nieuwe lidstaten van de Europese Unie

De ministerraad heeft op voorstel van de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie een voorontwerp van wet goedgekeurd dat instemt met het Verdrag van Luxemburg van 14 april 2005 en zijn twee protocollen. Dat verdrag handelt over de toetreding van de tien nieuwe lidstaten van de Europese Unie tot het Verdrag van Rome van 19 juni 1980. De twee protocollen bevatten de uitleg van het verdrag door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Het Verdrag van Luxemburg van 14 april 2005 concretiseert de verplichting van de lidstaten die op 1 mei 2004 lid van de EU werden, om toe te treden tot het Verdrag van Rome van 19 juni 1980 en tot de twee protocollen. Daarin zijn een geheel van eenvormige verwijzingsregels vermeld op het vlak van verbintenissen uit overeenkomst. Aangezien de Europese Commissie op 15 december 2005 een voorstel heeft ingediend om het Verdrag van Rome door een gemeenschapsverordening te vervangen, zal het Verdrag van Luxemburg in beginsel alleen uitwerking hebben gedurende een beperkte periode.