21 dec 2006 16:00

Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën

Deontologische code van het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën

Deontologische code van het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de deontologische code van het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën vastlegt. Minister van Begroting Freya Van den Bossche diende dat ontwerp in. De interne gedragscode voor de inspecteurs van Financiën staat borg voor de betrouwbaarheid en de integriteit van het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën. De gedragscode legt de nadruk op de onafhankelijkheid, de loyauteit en het plichtsbewustzijn.