21 dec 2006 16:00

Beveiliging van woningen tegen diefstal en brand

Belastingvermindering voor uitgaven om de woning te beveiligen tegen diefstal of brand

Belastingvermindering voor uitgaven om de woning te beveiligen tegen diefstal of brand

De ministerraad van 2 juni 2006 keurde het principe goed om vanaf 1 januari 2007 aan particulieren een belastingvermindering toe te kennen voor uitgaven om de privéwoning tegen inbraak en brand te beveiligen. Vandaag keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de lijst van veiligheidsuitgaven die in aanmerking komen voor de belastingvermindering vastlegt. De belastingvermindering bedraagt 50% van de werkelijk gedane investeringen, maar mag niet hoger zijn dan 130 euro (niet-geïndexeerd). Welke uitgaven voor de beveiliging van de woning tegen inbraak en brand komen in aanmerking? 1 beveiliging tegen brand: - waterblusser of poederblusser, - automatisch blustoestel voor verwarmingslokalen op stookolie, - brandwerende deuren, 2 beveiliging tegen inbraak: - aankoop en plaatsing van inbraakvertragende elementen, - detectie van inbraak: alarmsystemen en camerasystemen. Elke belastingplichtige heeft recht op de vermindering voor de beveiliging van de woning, waarvan hij bewoner of eigenaar is en waar hij zijn domicilie heeft.