21 dec 2006 16:00

Dimona horeca

Globaal voorstel voor de Dimona-aangifte in de horeca

Globaal voorstel voor de Dimona-aangifte in de horeca

De ministerraad keurde een globaal voorstel over de Dimona-aangifte in de horeca goed dat minister van Werk Peter Vanvelthoven en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte voorlegden. Het houdt maatregelen in voor de aangifte van de prestaties, de afschaffing op middellange termijn van de regeling van de zogenaamde superextra's en de wijziging van de forfaits. Het paritair comité voor de Horeca heeft geen akkoord over de Dimona-aangifte op forfaitiare basis bereikt. Dat is de regeling van de aangifte van het begin van de arbeidsprestaties zonder opgave van het einde ervan. De ministers stellen nu voor om de overgangsperiode voor de aangifte van de begin- en einduren voor de prestaties van gelegenheidswerknemers tot 30 juni 2007 te verlengen. Vanaf 1 juli komt er dan een definitieve oplossing. Vanaf 1 juli 2007 verdwijnt de regeling van de superextra's. Dat zijn gelegenheidswerknemers die de werkgever onder bepaalde voorwaarden in de horeca kan tewerkstellen, bijvoorbeeld op piekdagen. De regeling van de forfaits die gebruikt wordt als basis voor berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid en de toekenning van de uitkeringen wordt aangepast. Er komt een onderscheid tussen een algemene regeling, een regeling voor gelegenheidswerknemers en gemeenschappelijke bepalingen. Het voorstel wordt voor advies aan de nationale arbeidsraad voorgelegd.