21 dec 2006 16:00

Belgacom

Omvang en samenstelling van de raad van bestuur van Belgacom

Omvang en samenstelling van de raad van bestuur van Belgacom

De ministerraad stemde in met het voorstel van minister van Begroting Freya Van den Bossche en Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens om de omvang en de samenstelling van de raad van bestuur van Belgacom te wijzigen. Op voorstel van het nominatie- en remuneratiecomité brengt de algemene vergadering van Belgacom het aantal leden in de raad van bestuur van Belgacom op 16. Hiervan zijn 8 bestuurders benoemd door de Belgische staat. Acht onafhankelijke bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.