21 dec 2006 16:00

BTW

Verlenging van de tijdelijke bijzondere regeling voor diensten langs elektronische weg

Verlenging van de tijdelijke bijzondere regeling voor diensten langs elektronische weg

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wijzigt. Minister van Financiën Didier Reynders stelde het ontwerp voor. De wet van 22 april 2003 zette richtlijn 2002/38/EG van de Raad van 7 mei 2002 in Belgisch recht om. Die stelt een tijdelijke bijzondere regeling in voor belastingplichtigen die niet in de EU gevestigd zijn en die elektronische diensten verrichten voor niet-belastingplichtigen. Dankzij de bijzondere regeling kunnen ze hun belastingplichten makkelijker voldoen. Men kan de regeling voor de diensten die langs elektronische weg worden verricht en voor de radio- en televisieomroepen toepassen tot 31 december 2008.