21 dec 2006 16:00

Taalexamens SELOR voor Duitstaligen

Uitbreiding van het atlas-examenprogramma om kennis tweede landstaal van Duitstaligen te toetsen

Uitbreiding van het atlas-examenprogramma om kennis tweede landstaal van Duitstaligen te toetsen

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont om het taaltestprogramma Atlas aan te vullen met een module voor Duitstaligen. Hiervoor zal de minister een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking aanvatten met de dienstverlener van de overheidsopdracht SELFIN 15.