21 dec 2006 16:00

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Samenstelling en werkwijze van het raadgevend comité, het wetenschappelijk comité en het doorzichtigheidscomité bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Samenstelling en werkwijze van het raadgevend comité, het wetenschappelijk comité en het doorzichtigheidscomité bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

De ministerraad keurde drie ontwerpen van koninklijk besluit goed over het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). De ontwerpen die minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte indiende, regelen de samenstelling en de werkwijze van het raadgevend comité, het wetenschappelijk comité en het doorzichtigheidscomité van het FAGG. Het agentschap is een efficiënte en doorzichtige structuur voor de geneesmiddelen en gezondheidsproducten, dat de gebruikers een kwalitatieve dienstvelening aanbiedt. Er zijn twee soorten van gebruikers: - de industrieën in de ruime zin van het woord, - de gebruikers, burgers en patiënten. Het raadgevend comité bestaat uit de verschillende belanghebbenden: industrieën en gebruikers. Het geeft raad aan de minister en de algemeen bestuurder over de materies die tot de bevoegdheid van het agentschap behoren. In het wetenschappelijk comité komen de voorzitters van alle bestaande wetenschappelijke comités bijeen. Het wordt op de hoogte gebracht van de regelgevende projecten en staat in voor de wetenschappelijke expertise en coördinatie tussen de comités. Het doorzichtigheidscomité omvat de bijdragende sectoren en een Inspecteur van Financiën, aangeduid door de minister van Begroting. Dat orgaan krijgt informatie over de inkomsten van het agentschap en over de aanwending ervan. Het kan inlichtingen vragen over het beheer van de inkomsten en verstrekt advies over management.