21 dec 2006 16:00

Samenwerking op de arbeidsmarkt

Protocolakkoord over de samenwerking op de arbeidsmarkt

Protocolakkoord over de samenwerking op de arbeidsmarkt

De ministerraad nam kennis van de goedkeuring door het overlegcomité van het ontwerp van protocolakkoord over samenwerking op de arbeidsmarkt tussen de minister van Landsverdediging en de gewestelijke ministers voor tewerkstelling en beroepsopleiding en de gemeenschapsministers voor onderwijs en opleiding. Het overlegcomité keurde het protocolakkoord op 17 november 2006 goed.