25 nov 2021 12:56

Bart De Pauw veroordeeld voor belaging en elektronische overlast: Slachtoffers krijgen eindelijk erkenning

Brussel, 25 november 2021 – De correctionele rechtbank van Mechelen heeft zich uitgesproken in de zaak De Pauw. De rechters oordelen dat de televisiemaker schuldig is aan de belaging van vijf vrouwen en elektronische overlast ten aanzien van 1 vrouw. De slachtoffers krijgen hierdoor eindelijk erkenning. “Het is dankzij de moed, de verklaringen en de bewijsstukken van al deze vrouwen dat deze veroordeling volgt.” duidt advocate Christine Mussche.

De veroordeling van De Pauw stemt de slachtoffers opgelucht. Hoewel zij niet zelf aan de basis liggen van de strafrechtelijke procedure – het was het Openbaar Ministerie dat een gerechtelijk onderzoek opende eind 2017 –, hopen zij dat deze veroordeling een krachtig signaal stuurt naar de samenleving.  Advocate Christine Mussche, die samen met An-Sofie Raes de burgerlijke partijen vertegenwoordigt, legt uit:Dit vonnis is van groot maatschappelijk belang. Het toont aan dat grensoverschrijdend gedrag niet onbestraft blijft zelfs al is de dader een geliefd, succesvol en machtig televisiefiguur.”

Sinds begin dit jaar zijn de namen van de burgerlijke partijen bekendgemaakt en verschillende bekende vrouwen werden sindsdien hard aangepakt op sociale media. Ze werden uitgescholden, weggelachen en ervan beticht uit te zijn op De Pauw zijn geld of publieke aandacht. De vrouwen hopen nu dat met dit vonnis duidelijk wordt dat zij weldegelijk slachtoffer werden van ernstige feiten. Voor maar liefst vijf vrouwen in een periode van meer dan 10 jaar werd De Pauw nu veroordeeld. Voor een aantal vrouwen werd hij vrijgesproken, voornamelijk op basis van twijfel (bv oude berichten die niet meer voorhanden zijn). Bij de vrouwen overweegt het gevoel van erkenning omwille van de veroordeling en de hoop dat er geen nieuwe slachtoffers van het grensoverschrijdende gedrag van De Pauw zullen volgen.

Advocate Christine Mussche Dat Bart De Pauw veroordeeld wordt voor zijn gedrag ten aanzien van vijf vrouwen, sterkt in die zin absoluut ook de anderen. Zij hebben gelijkaardige ervaringen waarin telkens hetzelfde patroon terugkeert. Dat de rechtbank dit gedrag afkeurt en strafbaar vindt, geeft hen ook de bevestiging en erkenning om wat hen is overkomen. Het is overigens dankzij de moed, getuigenissen en bewijsstukken van al deze vrouwen dat dit gedrag aan het licht is gekomen en dat deze veroordeling volgt.”

De Pauw werd veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel.

De vrouwen die zich burgerlijke partij stelden, zijn niet bereikbaar voor een reactie.
Zij wensen de termijn van hoger beroep te respecteren.

Voor een reactie op het vonnis kan u terecht bij advocate Christine Mussche
09/2691069

Voor informatieve vragen kan u terecht bij perscontact Sofie Peeters
sofie.peeters@igvm.belgie.be
0485/182131

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het Instituut doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen. Slachtoffers en getuigen van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.