25 apr 2003 17:00

Basis-bankdienst

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende bepaalde maatregelen rond de basis-bankdienst. Dit ontwerp voert de wet uit tot instelling van deze basis-bankdienst.

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende bepaalde maatregelen rond de basis-bankdienst. Dit ontwerp voert de wet uit tot instelling van deze basis-bankdienst.

Elke consument krijgt zodoende recht op de basis-bankdienst. Deze dienst neemt de vorm aan van een zichtrekening. Elke kredietinstelling moet in het kader van deze dienst een aantal verrichtingen aanbieden tegen een maximaal forfait van 12 euro. Het ontwerp bepaalt het aantaal verrichtingen die in het forfait inbegrepen zijn. Ook wordt op restrictieve wijze uitgemaakt welke diensten verenigbaar zijn met het verkrijgen of het behouden van de basis-bankdienst.