02 jun 2017 17:08

#BeBiodiversity viert het milieu op 5 juni 2017

De Wereldmilieudag op 5 juni 2017 heeft als thema ”Mensen verbinden met de natuur”. Dit thema sluit rechtstreeks aan bij de nieuwe campagne #BeBiodiversity van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Deze campagne, die op 21 april werd gelanceerd door minister van Leefmilieu Marie-Christine Marghem, zal over een periode van 3 jaar het grote publiek bewust maken van het belang van biodiversiteit, en bedrijven op weg te helpen naar duurzamere productiemethodes.
 

Deze doelstellingen werden gekozen om voor de hand liggende ecologische redenen, maar vooral omdat de biodiversiteit ons alles levert wat we nodig hebben om te leven. Ze zorgt namelijk voor tal van diensten en speelt een belangrijke rol in nagenoeg alle aspecten van ons leven, zowel op het vlak van voeding, gezondheid, economie, transport, huisvesting, onderwijs, cultuur en vrije tijd.

 

#BeBiodiversity richt zich niet enkel tot consumenten maar ook tot bedrijven. Grondstoffen, productieprocessen, vestigingsplaats en infrastructuur van bedrijven kunnen een aanzienlijke impact hebben op de biodiversiteit. De campagne moedigt hen aan om meer oog te hebben voor de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten, en dus om de burger en consument « biodiversiteitsvriendelijke » diensten en producten aan te bieden.

 

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de gewestelijke overheden zullen naast deze campagne, in samenwerking met een aantal pioniersbedrijven, webtools ontwikkelen om dergelijke keuzes mogelijk te maken. Het is de bedoeling om in 2019 een eerste tool te kunnen aanreiken.

 

Biodiversiteit bekleedt een belangrijke plaats in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals - SDGs). We moeten snel actie ondernemen: we hebben nog maar 4 jaar om de verbintenissen van België inzake biodiversiteit na te komen, in het kader van het Strategisch Plan 2011-2020 van het Biodiversiteitsverdrag van de Verenigde Naties.

 

Voor meer informatie, en om te ontdekken welke diensten de biodiversiteit ons allemaal levert, kan u terecht op: https://bebiodiversity.be

www.facebook.com/bebiodiversity/ @Bebiodiversity

Contact: Jan Eychmans: 0495/25 47 24