18 dec 2015 17:55

Bedrag van het terugverdieneffect voortvloeiend uit de verlaging van de btw op elektriciteit voor 2015

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag vastlegt van het terugverdieneffect, voortvloeiend uit de maatregel over de verlaging van de btw op elektriciteit, voor het jaar 2015.

Het Federaal Planbureau stelde het bedrag van het terugverdieneffect vast op - 68 miljoen euro voor het jaar 2015. Op dat moment bedroeg de btw op elektriciteit echter nog 6%. Door de verhoging van de btw op elektriciteit naar 21% heeft het Federaal Planbureau een nieuwe analyse gemaakt over de gevolgen die de verhoging van de btw op elektriciteit heeft op het terugverdieneffect, zoals berekend in juni 2015.
Het bedrag van het terugverdieneffect voor de sociale zekerheid is dus negatief in 2015 en bedraagt - 74 miljoen euro. 

Het ontwerp mag ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd.